Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI?

Aby uchronić dziecko przed zagrożeniami należy wyposażyć je już od najmłodszych lat w kompetencje umożliwiające mu stosowanie w praktyce przyswojonych zasad bezpieczeństwa.Przede wszystkim należy uświadomić dziecku, że świat zewnętrzny atrakcyjny i tajemniczy - z punktu widzenia dziecka - często także dostępny na wyciągnięcie ręki - nie zawsze bywa przyjazny dla niego i kryje w sobie różnorodne zagrożenia. Stają się one bowiem realnym niebezpieczeństwem zwłaszcza wtedy, gdy dziecko nie przestrzega zasad mających temu bezpieczeństwu służyć.

Niewłaściwe zachowania dzieci to efekt braku wiedzy,wyobraźni,świadomości i umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego. Naturalnej ciekawości świata i chęci przeżycia szczególnych wrażeń oraz przygód powinna towarzyszyć więc świadomość różnorodnych zagrożeń, umiejętność zapobiegania im bądź unikania niebezpiecznych sytuacji. Wiele do życzenia pozostawia nie tylko wybór miejsca, ale również sposób zabawy i rodzaj użytych do niej akcesoriów - zarówno poza domem jak i w domu.

Statystyki niezmiennie wskazują, że ofiarami wypadków na drodze(także pożarów i zatruć) są w głównej mierze dzieci. Dlatego też poza pracą dydaktyczno - wychowawczą przedszkola w zakresie edukacji związanej z bezpieczeństwem, ogromnie ważne jest współdziałanie rodziców, ich wpływ, świadomość, postawy i przykłady właściwych zachowań.

Dostarczanie dziecku odpowiednich wzorów zachowań warto potraktować jako przejaw troski, zainteresowania i miłości rodzicielskiej. Należy zatem przekonać dziecko do konieczności stosowania reguł i zasad, które w pewnym sensie ograniczają jego swobodę, ale w efekcie przygotowują go do życia we współczesnym otoczeniu społeczno - technicznym. W zamian za to oferujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa - tak ważne dla jego higieny psychicznej. Samo uczucie zagrożenia, nieumiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, naturalna bezradność - budzi bowiem u dzieci lęk i wywołuje zazwyczaj nieodpowiednie reakcje. Natomiast świadome przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wyposaża dziecko w nawyki, które dając mu poczucie bezpieczeństwa wzmacniają jego wiarę w siebie i budują pozytywny obraz własnego "ja".

Nabiera również znaczenia stosunek dziecka do innych ludzi i do otoczenia, w którym żyje. Wzmocnieniu ulega więź ze społeczeństwem. Należy, więc pracę w tym obszarze rozumieć jako wspomaganie rozwoju w sferze intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Chodzi, bowiem o kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, ale także życzliwej i partnerskiej postawy wobec innych , kultury osobistej oraz zrozumienia, a tym samym również w przyszłości odpowiedzialności za życie i zdrowie innych. Wiek przedszkolny to okres kształtowania się pierwszych postaw moralnych Zdobywanie informacji o tym co dobre, a co złe odbywa się poprzez obserwacje innych ludzi i gromadzenie własnych doświadczeń w trakcie kontaktów społecznych.

Takie wartości jak dobro, prawda, uczciwość, prawość i odpowiedzialność powinny stać się regułami przestrzeganymi nie ze względu na dorosłych ale dla nich samych. Statystyki mówią i alarmują, że każdego dnia w naszym kraju dzieci ulegają wypadkom lub giną w różnych miejscach: w domach, w drodze do szkoły, podczas zabaw z rówieśnikami, w trakcie wycieczek w góry, na kąpieliskach oraz w wielu innych jeszcze miejscach. Dzieci umierają od porażenia prądem, od ognia. Giną w czasie burzy od uderzenia piorunem lub w trakcie powodzi. Spadają z dużych wysokości, są przygniatane przewracającymi się meblami lub innymi ciężarami , a także podczas nieuważnej zabawy. Wybiegają na ulicę lub podjazdy koło domu w trakcie zabawy, wypadają z okien . Toną w rozmaitych akwenach wodnych. Łykają lekarstwa, które nie są dla nich przeznaczone myśląc, że to cukierki. Przez nieuwagę wypijają rozpuszczalniki i inne trucizny, bawią się rtęcią, która wypadła z rozbitego termometru.

Coraz częściej zdarza się, że giną od wystrzału broni palnej znalezionej w skrytkach we własnym domu czy w aucie. Chorują na chorobę telewizyjną lub komputerową, coraz bardziej tracąc kontakt z rzeczywistością, popadając w depresję. Bywa, że nie potrafią bezpiecznie poruszać się po drogach przechodząc przez nie lub jeżdżąc po nich na rowerach, hulajnogach czy wrotkach. Często czytamy o tym w gazecie, słyszymy w radiu, oglądamy w komunikatach telewizyjnych lub w projekcjach fabularnych. Niestety nie bierzemy często tego typu zagrożeń pod uwagę. Szczęśliwie zagrożeniom dziecka można zapobiegać, ale ważne jest podjęcie wspólnych działań przez rodziców i nauczycieli, aby je chronić .

Ochrona dziecka przed zagrożeniami może być zrealizowana poprzez wyrobienie poczucia bezpieczeństwa już od wczesnego dzieciństwa. Dziecko,jest bezradne - niczego nie zna, na nic nie może wpływać, wszystko zależy od otoczenia. Te doświadczenia wytwarzają w dziecku potrzebę zależności , oczekiwania. W odpowiedzi na te oczekiwania powinnyśmy realizować szereg propozycji w formie różnorodnych zabaw i zajęć,poprzez które będziemy informować o zagrożeniach, by rozwinąć umiejętności podejmowania decyzji w tym zakresie, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieciom potrzebne są umiejętności trafnego rozumienia sytuacji, porozumiewania się, współpracy, umiejętności rozładowywania przeżywanych napięć emocjonalnych. U podstaw tych umiejętności leży pozytywny obraz samego siebie, wiara we własne siły i wszelkie kroki w tym kierunku mają również ważne , chociaż pośrednie działanie zapobiegawcze.

Aby uchronić dziecko przed zagrożeniami należy więc :

  • nauczyć dziecko pełnego imienia i nazwiska , adresu, numeru telefonu,
  • powiedzieć dziecku by odbierając telefon od nieznanej osobynie podawało swoich danych,
  • oceniać teren po którym porusza się dziecko(plac zabaw, teren spaceru),
  • nauczyć dziecko dzwonić pod telefony alarmowe,
  • pomóc dziecku w ustaleniu zaufanych osób do których może zwrócić się w razie potrzeby,
  • nauczyć dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu-tego co może się zdarzyć (żywioły, woda, ogień, lekarstwa), korzystanie z urządzeń technicznych, samotność w kontakcie z mediami, telewizor, video, komputer.

Obcy pod nieobecność rodziców, telefon, domofon, dzwonek, nieostrożne zabawy, zapałki, wrzątek, ostre przedmioty, wywrotne meble, okna i balkony.

Aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń rodzic oprócz tego powinien:

  • nie oznaczać imieniem wierzchniego okrycia dziecka,
  • dostarczać dowodów na to że dziecko może czuć się bezpieczne z najbliższymi,
  • dziecko musi czuć się kochane,

Żeby zatem dzieci czuły się bezpiecznie należy wykształcić u nich umiejętność unikania sytuacji zagrożenia oraz w miarę możliwości bezpieczne zachowania.

Opracowała:A.Gruchała